Coaching

Coaching eli ratkaisukeskeinen valmennus on hyvä apu omien ajatusten ja tavoitteiden selkeyttämiseksi. Valmennan yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöitä.

Coaching

Ratkaisukeskeinen valmennus

Ratkaisukeskeinen valmennus- Life coachia voit pyytää apuun muutoksen keskellä. Coach auttaa asiakasta luomaan toimivan suunnitelman, kuinka päästään omaan tavoitteeseen. Tavoite voi olla eri elämänalueilla, kuten elämäntapamuutos, tai vaikkapa parisuhteessa tapahtuva muutos. Coach voi auttaa sinua myös tilanteessa, jossa et ole aivan varma tavoitteesta, mutta toivot itse muutosta tilanteeseesi.

Coachina minun ei ole tarkoitus antaa sinulle neuvoja. Tehtäväni on kuunnella aktiivisetsi, sekä erilaisten tehtävien ja harjoitusten kautta oivalluttaa sinua löytämään sinulle toimivimmat ratkaisut.

Coach voi olla apuna erilaisissa hankalissa vuorovaikutustilanteissa ja samalla ihmissuhteista tulee usein antoisampia. Coaching auttaa sinua itseluottamuksen ja itsetunnon vahvistamisessa, auttaa sinua elämään omannäköistä elämää, auttaa sinua löytämään oman itsesi- mitä sinä haluat, kuka haluat olla. Coach lisää uskallusta ponnistaa kohti omia unelmia ja omia tavoitteita, samalla lisäten rohkeutta ja motivaatiota.  Coaching lisää psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Coaching

Business coaching

Teen myös työyhteisövalmennuksia. Olemme aina muutoksen äärellä. Coach kannattaa ottaa mukaan helpottamaan matkaa kohti tavoitteita. Coach auttaa lisäämään työyhteisön motivaatiota. Coachin kanssa voi rakentaa vaikkapa työyhteisön pelisääntöjä, auttaa stressin- ja ajanhallinnassa, kasvattaa työn palkitsevuutta. Coachin tarkoitus on lisätä työhyvinvointia, joka suoraan lisää yritysten tulosta.

Coaching

Psykologisen joustavuuden coaching

Coachina käytän kognitiivisen käyttäytymisterapian uutta suuntausta, hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT) työskennellessäni. Tässä terapiamuodossa ei haluta muuttaa muistoja, eikä koettuja kokemuksia, vaan sinun suhtautumistasi niihin. HOT-terapian kautta mielesi muuttuu joustavammaksi, jolloin kokemuksesi eivät hallitse elämääsi, vaan löydät erilaisten harjoitteiden ja tehtävien kautta erilaisen suhtautumistavan.

HOT:n avulla opettelemme hyväksymään erilaiset hankalat tunteet ja ajatukset. Samalla treenaamme aivojamme joustavammiksi, jolloin vaikean paikan tullen emme menisi vanhoihin, ehkä jopa haitallisiin toimintatapoihimme. Vaan opettelemme läsnäolon voimalla uusia tapoja kohdata näitä ajatuksia ja tunteita. Aina elämässämme tulee hankalia tilanteita. HOT:ssa opetellaan hyväksymään vaikeudet, mitä emme voi muuttaa.

Omistautuminen tarkoittaa, että tiedostamme ja ymmärrämme mitkä ovat niitä asioita, jotka lisäävät merkityksellisyyttä, sekä mielekkyyttä omassa elämässämme. Mielekkyys elämässä lisääntyy, kun elämme omien arvojemme mukaista elämää.

HOT-menetelmä sopii hyvin kenelle vain. Jos ajattelet olevasi huono puoliso, se ei vielä tarkoita, että olisit huono puoliso. Tärkeää on huomata, että sinulla on tällainen ajatus, mutta se ajatus en ole minä. Tiedostaen ajatuksen, pääsemme vapauttamaan negatiivista energiaa itsestämme. Eli hyväksymme, että meillä on negatiivisa ajatuksia.

Hyväksymisen jälkeen kysyn, minkälainen puoliso haluaisit olla? Mitkä valinnat vievät sinua kohti elämänarvoasi? Ja kuka sinä haluat olla?

HOT:a on tutkittu laajasti, ja on huomattu sen auttavan eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä, opiskelijoita, työyhteisöjä. Erilaisissa motivaatiovalmennuksissa on saatu hyviä tuloksia, kuten myös unettomuuden hoidossa, ja kroonista kipua sairastavilla ihmisillä.

Itselläni HOT:n tehtävät ja harjoitteet ovat lisänneet elämäniloa. En stressaannu yhtä helposti, ja nautin pienistä asioista enemmän. Hyväksyn helpommin ne negatiiviset asiat elämässäni. HOT on siis lisännyt psyykkistä hyvinvointiani ja lisännyt psyykkistä joustavuutta omassa elämässäni.

Hinta

Coaching 90€/tunti

Työyhteisövalmennuksissa kysy tarjous! Rakennetaan teille toimiva paketti.

Scroll to Top